0 POZYCJI
KOSZYK JEST PUSTY

Zwroty i reklamacje

1. Zwrot towaru / Odstąpienie od umowy

a. Każdemu Klientowi przysługuje prawo do rezygnacji z zakupu bez podawania przyczyny w terminie do 14 dni od otrzymania towaru.

b. W celu odstąpienia od umowy prosimy w terminie 14 dni skontaktować się z naszym Biurem Obsługi Klienta i złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy:
- mailowo: bok@alemaluch.pl
- telefonicznie: + 48 42-680-44-56, poniedziałek-piątek w godz. 9:00-17:00.

W przypadku złożenia oświadczenia o chęci odstąpienia od umowy, produkty powinny zostać odesłane w ciągu kolejnych 14 dni.

c. Możesz także od razu odesłać towar na adres:
OSDW Azymut (AleMaluch.pl)
Magazyn Zwrotów
Smolice 1H, Hala DE – DOK nr 3
95-010 Stryków

z dopiskiem "Zwrot".
Odsyłając zwrot możesz posłużyć się formularzem odstąpienia od umowy, który znajdziesz TUTAJ.

d. Koszt całej zapłaconej przez Ciebie kwoty za odesłany towar zostanie zwrócony w terminie 14 dni od dnia otrzymania Twojego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, pod warunkiem, że towar zostanie odesłany do magazynu. Koszt odesłania zwracanych produktów ponosi kupujący.

e. Przypominamy, że nie przyjmujemy paczek wysłanych do naszego magazynu za pobraniem.

f. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje w przypadku:
- dostarczania zapieczętowanych towarów, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych i których opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- dostarczania towarów, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter są w sposób nierozłączny połączone z innymi przedmiotami;
- dostarczania zapieczętowanych nagrań dźwiękowych lub zapieczętowanych nagrań wizualnych lub zapieczętowanego oprogramowania komputerowego, których opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

g. Korekty do faktur (wystawiane np. w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży) dostarczane są pocztą elektroniczną na adres email podany przy zamówieniu.


2. Reklamacje

a. Każdemu Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia w dostarczonym produkcie wad technicznych, uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu lub niezgodności zawartości przesyłki z zamówieniem.

b. W przypadku zgłaszania reklamacji prosimy w pierwszej kolejności o kontakt z Biurem Obsługi Klienta:
- mailowo: bok@alemaluch.pl
- telefonicznie: +48 42-680-44-56, poniedziałek-piątek w godz. 9:00-17:00
w celu określenia przyczyny i rodzaju zgłaszanej reklamacji.

c. Konsultant ustali z Tobą sposób zwrotu reklamowanego towaru. W uzasadnionych przypadkach towar zostanie od Ciebie od razu odebrany przez kuriera, zamówionego na nasz koszt.
Prosimy o nieodsyłanie towaru bez wcześniejszego kontaktu z Biurem Obsługi Klienta!

d. Przypominamy, że nie przyjmujemy paczek wysłanych do naszego magazynu za pobraniem.

e. Odsyłając zareklamowany towar możesz posłużyć się formularzem reklamacyjnym, który znajdziesz TUTAJ.
Prosimy o załączenie do reklamacji dowodu zakupu (faktura dostępna jest w Twoim profilu w zakładce Twoje zakupy).

f. Możesz również złożyć pisemne oświadczenie i odesłać je wraz z towarem. W oświadczeniu należy podać:
- nr zamówienia
- dokładny adres klienta
- nazwę i numer produktu, który jest reklamowany
- powód reklamacji danego produktu
- sugestię, czy przesłać towar na wymianę, czy też dokonać zwrotu pieniędzy.

g. Jeżeli otrzymany przez Ciebie towar okaże się wadliwy, możesz skorzystać według swojego wyboru z uprawnień przysługujących w ramach gwarancji we wskazanych serwisach lub - niezależnie - z uprawnień przysługujących Ci od Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady Towaru.

h. Zgłoszenia reklamacyjne będą przez nas na bieżąco rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. W przypadku braku możliwości wymiany towaru (na przykład z powodu wyczerpania zapasów w magazynie), gwarantujemy zwrot kwoty równej cenie, jaką zapłacił Klient. Pieniądze będą oddane na konto z którego zostało opłacone zamówienie lub wysłane przelewem bankowym na konto wskazane przez Ciebie konto, najpóźniej w terminie 14 dni od momentu rozpatrzenia reklamacji.

i. Zgodnie z dyspozycją Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. poniżej udostępniamy łącze elektroniczne do platformy ODR: www.ec.europa.eu/odr
Platforma ODR stanowi m. in. źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami.

Jako członek Izby Gospodarki Elektronicznej zachęcamy do korzystania z platformy mediacjeeizby.pl – do prowadzenia pozasądowego rozwiązywania sporów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami będącymi członkami e-Izby. W celu złożenia skargi należy wypełnić elektroniczny formularz skargi dostępny online na platformie mediacjeeizby.pl.
 
Niezależnie przypominamy, że adres poczty elektronicznej, pod którym możesz się z nami kontaktować to: bok@alemaluch.pl.


Biuro Obsługi Klienta
poniedziałek - piątek 9:00-17:00
42 680 44 56