0 POZYCJI
KOSZYK JEST PUSTY
Reklamacje i zwroty - Sklep AleMaluch.pl

Zwroty i reklamacje

1. Zwrot towaru / Odstąpienie od umowy

a. Każdemu Klientowi przysługuje prawo do rezygnacji z zakupu bez podawania przyczyny w terminie do 14 dni od otrzymania towaru.

b. W celu odstąpienia od umowy prosimy w terminie 14 dni skontaktować się z naszym Biurem Obsługi Klienta i złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy:
- mailowo: bok@alemaluch.pl
- telefonicznie: + 48 42-680-44-86, poniedziałek-piątek w godz. 9:00-17:00.

W przypadku złożenia oświadczenia o chęci odstąpienia od umowy, produkty powinny zostać odesłane w ciągu kolejnych 14 dni.

c. Możesz także od razu odesłać towar na adres:
OSDW Azymut (AleMaluch.pl)
Magazyn Zwrotów
Smolice 1H, Hala DE – DOK nr 3
95-010 Stryków

z dopiskiem "Zwrot".
Odsyłając zwrot możesz posłużyć się formularzem odstąpienia od umowy, który znajdziesz TUTAJ.

d. Koszt całej zapłaconej przez Ciebie kwoty za odesłany towar zostanie zwrócony w terminie 14 dni od dnia otrzymania Twojego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, pod warunkiem, że towar zostanie odesłany do magazynu. Koszt odesłania zwracanych produktów ponosi kupujący.

e. Przypominamy, że nie przyjmujemy paczek wysłanych do naszego magazynu za pobraniem.

f. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje w przypadku:
- dostarczania zapieczętowanych towarów, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych i których opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- dostarczania towarów, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter są w sposób nierozłączny połączone z innymi przedmiotami;
- dostarczania zapieczętowanych nagrań dźwiękowych lub zapieczętowanych nagrań wizualnych lub zapieczętowanego oprogramowania komputerowego, których opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

g. Korekty do faktur (wystawiane np. w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży) dostarczane są pocztą elektroniczną na adres email podany przy zamówieniu.


2. Reklamacje

a. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze wad technicznych, niekompletności, uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu lub niezgodności zawartości przesyłki z zamówieniem.

b. Jeżeli otrzymany przez Klienta towar jest wadliwy, Klient może skorzystać według swojego wyboru z uprawnień przysługujących w ramach gwarancji we wskazanych serwisach (o ile gwarancja została udzielona przez producenta i nie minął okres gwarancyjny) lub z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady Towaru. Nie dotyczy to wad, które zostały wskazane w opisie towaru Outletowego i które były podstawą obniżenia jego ceny.

c. Reklamację towaru z tytułu rękojmi można zgłosić, jeżeli wada towaru lub niezgodność z opisem została stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia otrzymania produktu.
d. Szczegółowe zasady obsługi reklamacji w ramach gwarancji producenta opisane są w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do towaru. Są również zazwyczaj dostępne na stronie internetowej producenta.

e. W przypadku zgłaszania reklamacji prosimy w pierwszej kolejności o kontakt z Biurem Obsługi Klienta:
- mailowo: bok@alemaluch.pl
- telefonicznie: +48 42-680-44-86, poniedziałek-piątek w godz. 9:00-17:00
w celu określenia przyczyny i rodzaju zgłaszanej reklamacji.

f. Konsultant ustali z Klientem sposób zwrotu reklamowanego towaru. W uzasadnionych przypadkach towar zostanie odebrany przez kuriera zamówionego na koszt sprzedawcy.
Prosimy o nieodsyłanie towaru bez wcześniejszego kontaktu z Działem Obsługi Klienta!

g. Przypominamy, że nie przyjmujemy paczek wysłanych do naszego magazynu za pobraniem.

h. Odsyłając zareklamowany towar Klient może posłużyć się formularzem reklamacyjnym, który znajduje się TUTAJ.
Prosimy o załączenie do reklamacji dowodu zakupu (faktura dostępna jest w Twoim profilu w zakładce Twoje zakupy).

i. Klient może również złożyć pisemne oświadczenie i odesłać je wraz z towarem. W oświadczeniu prosimy podać:
- nr zamówienia
- dokładny adres klienta
- nazwę i numer produktu, który jest reklamowany
- powód reklamacji danego produktu
- oczekiwanie co do sposobu rozwiązania reklamacji
- informację, czy klient korzysta z rękojmi czy też z naprawy gwarancyjnej (o ile produkt jest objęty gwarancją).

j. Jeżeli zareklamowany produkt sprzedawany jest jako zestaw, prosimy o odesłanie w ramach reklamacji wszystkich elementów składowych zestawu.

k. Zgłoszenia reklamacyjne są przyjmowane na bieżąco i rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
Prosimy jednak pamiętać, że jeżeli w wyniku reklamacji towar musi zostać odesłany do producenta w celu usunięcie wad produktu,  w niektórych przypadkach czas oczekiwania na naprawę produktu może zająć nawet do 8 tygodni.

l. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca usunie wadę, wymieni towar na wolny od wady, ewentualnie obniży cenę produktu lub zwróci pełną cenę produktu, jeżeli wymiana towaru na nowy bądź usunięcie wady okażą się niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów od Sprzedawcy. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towarów bez wady.

m. Prosimy pamiętać o tym, że w przypadku uzasadnionej reklamacji oświadczenie Klienta o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy jest wiążące dla Sprzedawcy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę taką usunie.

n. W przypadku braku możliwości wymiany czy naprawy towaru (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), gwarantujemy zwrot kwoty równej cenie, jaką zapłacił Klient. Pieniądze będą oddane na konto z którego zostało opłacone zamówienie lub wysłane przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta, najpóźniej w terminie 14 dni od momentu rozpatrzenia reklamacji.

o. Zgodnie z dyspozycją Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. poniżej udostępniamy łącze elektroniczne do platformy ODR: www.ec.europa.eu/odr
Platforma ODR stanowi m. in. źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami.

Jako członek Izby Gospodarki Elektronicznej zachęcamy do korzystania z platformy mediacjeeizby.pl – do prowadzenia pozasądowego rozwiązywania sporów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami będącymi członkami e-Izby. W celu złożenia skargi należy wypełnić elektroniczny formularz skargi dostępny online na platformie mediacjeeizby.pl.
 
Niezależnie przypominamy, że adres poczty elektronicznej, pod którym możesz się z nami kontaktować to: bok@alemaluch.pl.

p. Przed odesłaniem towaru z tytułu reklamacji uprzejmie prosimy o zweryfikowanie:
- czy działanie produktu elektronicznego zasilanego bateriami zostało sprawdzone z użyciem nowych baterii;
- czy produkt multimedialny został sprawdzony na sprzęcie spełniającym wymogi minimalnych wymagań technicznych.

r. Szczegóły postępowania reklamacyjnego reguluje Regulamin zakupów dostępny pod adresem URL https://www.alemaluch.pl/regulamin-zakupow.Biuro Obsługi Klienta
poniedziałek - piątek 9:00-17:00
42 680 44 86